Version Française


Norsk versjon

 

Military Acronyms, Initialisms, and Abbreviations

TRSJ: Troppsjef, Offiser som er ansvarlig for en tropp

NK: Nest Kommanderende, Offiser som jobber under en sjef av noe slag. (NK-Tropp, NK-Kompani)

BN: Bataljon, En bataljon er en større enhet sammensatt av flere kompanier

DIV: Divisjon, En divisjon er en større enhet sammensatt av flere bataljoner

TS: Taps/Skademelding, Et skjema som må leveres ved tap eler skade på militært matriell

VF: VognFører, Han som kjører et kjøretøy. Oftest en menig eller korporal

VK: Vogn Kommandør
Vakt Kommandør, Han som forteller hva VF skal gjøre / Offiser som er ansvarlig for vakten

UH, UkensHavende, Offiser som bare lusker rundt uten mål og mening. ;)

SIBO: Strid I Bebygd Område, Strid i bebygde områder slik som byer, tettsteder osv.

UXO: UneXploded Ordnance, Eksplosiv som ikke har detonert. (En person kan også omtales som en UXO)

GRU: GRunn Utrustning, Den grunnleggende utrustningen en soldat må ha for å være klar til strid. (Men brukes som oftest om vesten man bærer utstyret sitt i)

DHO: DagHavende Offiser, Atter en offiser som bare tusler rundt. ;)

UD-**: Utdannings Direktiv, Et dirketiv som forklarer hvordan utdanningen innen et bestemt område skal utføres, etterfulgt av nr på direktivet det nevnes.

IB: Inspiserende Befal, Atter en offiser som bare tusler rundt. ;)

LTKV: Lett Terreng Kjøretøy Vinter, Snøscooter

LTKS: Lett Terreng Kjøretøy Sommer, Sekshjuling

SOI: Sambands Oprasjons Instruks, Forklaring på hvordan man kommunisere

GIF: Godkjent InFanterist, En tittel man får etter å ha utført en rekke øvelser ihht kravene for GIF

SitRap: Situasjons Rapport, En rapport som forklarer situasjonen

Andre forkortelser:


KTS: Klar Til Strid, Å være KTS innebærer at man har alt grunnleggende utstyr og dette fungerer. KTS er også en drill mn utfører for å sjekke at man har alt og at det fungerer.

TBF: Tre Bokstavs Forkortelse, Populært innen forsvaret samt endel andre områder (IT, bilindustrien)

EMF: Enkel Manns Ferdigheter, En liste med punkter som den enkelte soldat skal klare (dem fleste på tidskrav)

BV: Beltevogn, Yndlings kjøretøyet til en infanterist. To delt kjøretøy som går på belter.

FYFO: FYsisk FOstring, Også kjent som gym. Trening av ymsle slag.

MG: MaskinGevær, Godt og gammelt våpen. En MG i vært lag.

SLO: SLutta Orden, Masjering og utførelse av kommandoer i samlag. (Som oftest assosiert med drilltroppen i garden)

BMP: Bamse Mums Patrulje, Shoppe godis under øvelse

FI: Fiende, Alt som skyter MOT deg.

HI, Hoved Instruktør

HjI: Hoved hJelpe Instruktør, Personen som lager kaffe til HI

NTR: Nothing To Report

BF: BjørneFitte, Hodeplagg

TTT, Ting Tar Tid / Tenk Trykk Tal Tenk Trykk Tal, er huskeregelen når det kommer til sambandsrutiner.

BC: Bæsj and Carry, Felt toalett der man gjør i fra seg i en pose som man tar med seg når man er ferdig.

ASAP/ASAP-Zulu As Soon As Possible, Selvforklarende
(Pluss mange forskjellige endelser)

JRFO: Jævli Rask Fot Ordinans, Når en melding skal leveres med JRFO innebærer det gjerne at meldingen gis til en menig som bør løpe rimlig raskt med meldingen.

NVG: Night Vision Goggles, Nattoptikk på norsk.

TT: Taktisk Trening

ENO: Etter Nærmere Ordre, Vent til jeg sier noe nytt/
Dere får ikke vite det enda.

AO: Ansvars Område

FR: Felt Rasjon, Mat i felt

SFBTG: Samma Faen Bare Tia Går, Ofte brukt uttrykk under vinterøvelse når det begynner å brygge opp til snestorm og -30 grader

OPS: Ordnet På Stedet /
Operasjons Sentral

TUF: Tjeneste Udyktige Faen Brukes om personell som påstår at dem er for syke/svake til å gjennomføre førstegangstjeneste

RPH: Ræv Pule Holder, Kinnskjegg. (Ikke spør meg hvor dette utrykket kommer fra)

PPP: Pisk På Pung Straff, men ikke bokstavlig

DTD: Dager Til Dimisjon, Antall dager til man blir sivilist igjen.

FUBAR: Fucked Up Beyond All Reason/
Fucked Up Beyond Any Repair Når ting virkelig er ille

RSP: Rasjon Strid Proviant/
Rester av Sprengt Pesonell/
ReServe Proviant
En gammel type felt rasjon (mat i felt)

KIR: Kuk I Ræv, Stå/ligge ekstremt tett inntil hverandre

KISS: Keep It Simple Stupid, Selvforklarende

STL: Synd trist leit "Kunne ikke brydd meg mindre"

Uttrykk:

...tjeneste: En endelse Brukes på slutten av det meste som kan gjøres. (Spisetjeneste, sovetjeneste, vasketjeneste osv)

Indretjeneste: Vask av kaserne, Samme type som over

Depottjeneste: Bytting av klær, Samme type som over

10D-sats: Matrielliste Liste over alt som skal være med (F.eks: på et kjøretøy)

Å melde: Si ifra, F.eks. "Jeg har intet å melde"

Teknisk Hvil: Pause

Melding: Beskjed, I militæret har man aldrig en beskjed, men man har en melding

Still på gang: Gå ut på gangen

Så i lende: Der borte

Felt: I skog/generelt utenfor leiren

Skjønt: "OK"

Pikk eller Pung: En lek der man skal gjette om en person viser en del av pikken sin elle pungen sin. :P

Porno: Perfekt, Strøkent, Meget bra, F.eks. "Porno puss av våpen i dag!"

AG-Gym: Trening av armer ved hjelp av AG-3

Det er motatt: "OK"

Slakapung: Ikke gjøre noe spesielt

BlåbingeTjeneste: Å sove, Blå lakner på sengene i forsvaret)

Forsåvidt mottatt: Greit, "Du har høyere rang og bestemmer, men jeg er absolutt ikke enig"

Tøm og Røm: One Night Stand, Ofte utført på perm

NATO-Plank: Forsvarets ski, Ikke av akkurat samme kvalitet som landslaget benytter

Delvis: Ikke helt frisk F.eks. "Men. Hansen ligger på rom og er delvis"

Pølse i Brød: Lett oppdrag

Scania: Lastebil

SYL: Still a Year Left, Person som er ny i forsvaret

Det utgår: Det skjer ikke F.eks. "Det utgår med høye kneløft av Men Hansen skal slippe indretjeneste i dag"

Dagseddel: Oversikt over hva man skal gjøre ila en dag

Ha på kropp: Ta ting med seg F.eks. "Alle skal stille med tannbørste på kropp i dag"

God Stæmning!: Bra, knall osv. Uttales gjerne med trøndesk tonefall

Insj`: Initiativ, F.eks. "Men Hansen tok i dag insj til å vekke meg kl 0500."

Det brenner på dass: Uttrykk, Brukes når ting går til helvete eller ting må gjøres fort.

Texas/Sibir: Drill, Puss og vedlikehold av våpen og føtter på øvelse

Texas/Sibir/Bangkok: Drill, Samme som forrige men inbefatter også kjønnsorgan...

SOLOAPEFE: Huskeord,
Situasjon
Område
Lende omrking posten
Opptreden på post
Avløsning
Poststedet
Egne avdelinger og andre nabo poster
Feltrop
Egne patruljer

BAMF: Huskeord,
Batteri
Antenne
Mikrotelefon
Frekvens

Å bæsje på leggen: Man har driti seg ut (Ikke bokstavlig)

 

Browse:

 

All rights 2021 Nazarian.no