Version Française


Norsk versjon

 

Medals and Honours - Decorations and Medals of the Kingdom of Norway

Armed Forces Medal for International Operations (Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner)

Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner tildeles norsk militært og sivilt personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, besluttet av politiske myndigheter, i minimum 6 måneder. For spesielle oppdrag kan medaljen tildeles for kortere tjenesteperiode.

Den kan også tilde...

Armed Forces Service Medal (Forsvarets innsatsmedalje)

Innsatsmedaljen tildeles norsk militært personell som har deltatt i farefulle spesielle militære operasjoner innenfor eller utenfor landets grenser. Medaljen kan også tildeles utenlandsk militært personell som på en fortjenstfull måte har ytet bistand til norske væpnede styrker.

Innsatsmedalje...

Defense Medal for Fallen in Action (Forsvarets medalje for falne i strid)

Forsvarets medalje for falne og sårede i strid er en medalje som utdeles til personell i Forsvaret som blir såret eller drept i strid. Medaljen ble innstiftet 1. januar 2005. Selve medaljen ble utformet av Forsvarets rådgiver i heraldikk.

Medaljen tildeles personell som er blitt såret eller dr...

Defense Medal for Wounded in Action (Forsvarets medalje for sarede i strid)

Forsvarets medalje for falne og sårede i strid er en medalje som utdeles til personell i Forsvaret som blir såret eller drept i strid. Medaljen ble innstiftet 1. januar 2005. Selve medaljen ble utformet av Forsvarets rådgiver i heraldikk.

Medaljen tildeles personell som er blitt såret eller dr...

Long Service Medal, Air Force (Vernedyktighetsmedaljen, Luftforsvarets)

Forsvarets Vernedyktighetsmedaljer utdeles én for hver av våpengrenene og Heimevernet. Disse har alle forskjellig utseende, men har vært delt ut til personell som har fullført den påkreevde minstetiden for godkjent førstegangstjeneste innenfor den aktuelle våpengrenen eller Heimevernet, eller for...

Long Service Medal, Army (Vernedyktighetsmedaljen, Harens)

Forsvarets Vernedyktighetsmedaljer utdeles én for hver av våpengrenene og Heimevernet. Disse har alle forskjellig utseende, men har vært delt ut til personell som har fullført den påkreevde minstetiden for godkjent førstegangstjeneste innenfor den aktuelle våpengrenen eller Heimevernet, eller for...

Long Service Medal, Home Guard (Vernedyktighetsmedaljen, Heimevernets)

Forsvarets Vernedyktighetsmedaljer utdeles én for hver av våpengrenene og Heimevernet. Disse har alle forskjellig utseende, men har vært delt ut til personell som har fullført den påkreevde minstetiden for godkjent førstegangstjeneste innenfor den aktuelle våpengrenen eller Heimevernet, eller for...

Long Service Medal, Navy (Vernedyktighetsmedaljen, Sjoforsvarets)

Forsvarets Vernedyktighetsmedaljer utdeles én for hver av våpengrenene og Heimevernet. Disse har alle forskjellig utseende, men har vært delt ut til personell som har fullført den påkreevde minstetiden for godkjent førstegangstjeneste innenfor den aktuelle våpengrenen eller Heimevernet, eller for...

 

All rights 2021 Nazarian.no