Version Française


Norsk versjon

 

Medals and Honours - Organizational Decorations

Field Athletics Badge (Feltidrettsmerket)

 

Frivillige Skyttervesens dugleiksmerke

 

Infantry Badge (Infanterimerket)

Infanterimerket ble innstiftet i 1928, og er et merke for feltmessige ferdigheter. Formålet med merket er å stimulere militært og sivilt personell til gjennom årlige prøver å holde vedlike ferdigheter som løping i terreng, skyting, avstandsbedømmelse, måloppdagelse, meldetjeneste og orientering. ...

Military Marching Badge (Militare marsjmerket)

Historie/Hensikt
1. Det militære marsjmerket ble innstiftet i 1915, og er et ferdighetsmerke for marsj med pakning og våpen.
Merkets formål er å stimulere marsjinteressen blant militært og sivilt personell

Prøven
1. Prøven til det militære marsjmerket omfatter 30 kms forflytning (mars...

Military Sharpshooting Badge (Militare skarpskyttermerket)

 

Nazarian Frivilige Skytterlag Dugleiksmerke

 

 

All rights 2021 Nazarian.no