Version Française


Norsk versjon

 

Medals and Honours - Decorations and Medals of Nazarian Para ASC

Nazarians Armed Forces Medal for International Operations (Nazarians medalje for internasjonale operasjoner)

Nazarians medalje for internasjonale operasjoner tildeles Nazarians personell som har tjenestegjort ved Nazarian og blitt beordret til deltakelse i internasjonale operasjoner. Deltakelsen skal være av minimum 6 Dagers varighet, eller i en kontingent selv om varigheten er kortere. For spesielle op...

Nazarians Armed Forces Service Medal (Nazarians innsatsmedalje)

Nazarians innsatsmedalje blir delt ut av Nazarians Medaljeråd. Den blir delt ut til Nazarians personell som har tatt del i farefulle, spesielle, militære operasjoner innen eller utenfor Norge. Den kan og deles ut til utenlandsk militært personell som har ytet bistand til Nazarians væpede styrker ...

Nazarians Defense Medal for Fallen in Action (Nazarians medalje for falne i strid)

Nazarians medalje for falne og sårede i strid er en medalje som utdeles til personell i Nazarian som blir såret eller drept i strid. Medaljen ble innstiftet 26. januar 2006. Selve medaljen ble utformet av Nazarians rådgiver i heraldikk.

Medaljen tildeles personell som er blitt såret eller drep...

Nazarians Defense Medal for Wounded in Action (Nazarians medalje for sarede i strid)

Nazarians medalje for falne og sårede i strid er en medalje som utdeles til personell i Nazarian som blir såret eller drept i strid. Medaljen ble innstiftet 26. januar 2006. Selve medaljen ble utformet av Nazarians rådgiver i heraldikk.

Medaljen tildeles personell som er blitt såret eller drep...

Nazarians Long Service Medal, Nazarian (Vernedyktighetsmedaljen, Nazarians)

Nazarians Vernedyktighetsmedaljer blir delt ut til personell som har fullført den påkreevde minstetiden for godkjent førstegangstjeneste, eller for vervede mannskaper og befal som har fullført utdanning av tilsvarende lengde.

Stadig tjenestegjørende personell, tildeles en stjerne for hver 4 år...

Operation Knife Edge 2

Denne medaljen er tildelt spillerene som deltok på Operation Knife Edge 2.

Operation Loke (Oprasjon Loke)

Denne medaljen er tildelt spillerene som deltok på Oprasjon Loke.

Operation Trym (Oprasjon Trym)

Denne medaljen er tildelt spillerene som deltok på Oprasjon Trym.
Spillet varte i 24 timer. Fra 04 - 05.11.06.

 

All rights 2021 Nazarian.no